Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kuulub neuropsühholoogiliste arenguhäirete hulka, mis algab tavaliselt enne 12. eluaastat, koolieelses või algkoolieas ja väljendub püsiva, vähemalt kuus kuud kestnud tähelepanuhäirena (keskendumisraskused ja/või hüperaktiivsus ja halvasti kontrollitud impulsiivsus). Kuigi sündroomi peetakse lapsepõlvehäireks, kogevad kuni 90% ATH-ga lastest sümptomeid ka täiskasvanueas. Ülemaailmselt mõjutab aktiivsus- ja tähelepanuhäire kuni 7% lastest ja täiskasvanutest ning ATH levimus meeste seas on peaaegu kaks korda kõrgem kui naiste seas.
Kui kahtlustad või sul on diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ja vajad abi probleemi mõistmiseks või ravimiseks, siis tule julgelt video konsultatsioonile. Püüame selgitada probleemi olemuse ning leida vajadusel sobiliku lahenduse.
Ainuke mida sa selleks vajad on nutiseade või internetiga ühendatud kaamera-ja mikrofoniga (süle)arvuti. Peale aja broneerimist saadame sulle lingi videokõneks ja lingi enesehindamise küsimustikule, mille saad täita enne videovastuvõttu, et meie arst saaks paremini videovisiidiks ette valmistuda.
Visiidi ajal meie psühhiaater
  • Viib läbi täieliku vaimse tervise hindamise, mis on vajalik ATH tunnuste ja võimalike sellega seotud probleemide tuvastamiseks
  • Viib läbi ATH diagnoosimiseks vajaliku kliinilise hindamise vastavalt Rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK) diagnostilistele kriteeriumidele. NB! Parema tulemuse huvides soovitame eelnevalt teha ATH diagnoosimist objektiviseeriv test (QB-test ja/või DIVA test), näiteks meie partneri Claritas juures.
  • Aitab läbiviidud testide (QB-test, DIVA test) tulemuste tõlgendamisel.
  • Koostab põhjaliku psühhiaatrilist hinnangut ja diagnoosimist kajastava dokumentatsiooni.
  • Selgitab ja arutab sinuga läbi raviplaani ja määrab vajalikud ravimid
  • Aitab jälgida ravi edukust ja vajadusel teha vajalikke kohandusi, sh retsepti pikendamine