СДВГ

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kuulub neuropsühholoogiliste arenguhäirete hulka, mis algab tavaliselt enne 12. eluaastat, koolieelses või algkoolieas ja väljendub püsiva, vähemalt kuus kuud kestnud tähelepanuhäirena (keskendumisraskused ja/või hüperaktiivsus ja halvasti kontrollitud impulsiivsus). Tuleb märkida, et vastavalt praegugi veel paljudes riikides kasutusel olevale rahvusvahelisele haiguste ja terviseprobleemide klassifikatsioonile RHK-10 (https://www.who.int) on  aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi eelduseks tähelepanuhäirete kui ka hüperaktiivsus-impulsiivsusnähtude esimeste ilmingute tekkimne enne kuuendat eluaastat. Äsja kinnitatud uue RHK-11 klassifikatsiooni kohaselt on ATH diagnoosimiseks ülalnimetud ATH kliiniliste nähtude ilmnemise vanupiiri nihutatud 12. eluaastani avaldumi. ATH  jaguneb kliinilise pildi põhjal kolme tüüpi:
 1. Tähelepanupuudulikkuse häire ilma hüperaktiivsuse häireta.
 2. Hüperaktiivne-impulsiivne häire, mille puhul hüperaktiivsussündroom ilmneb tähelepanuhäireta
 3. Kombineeritud: tähelepanupuudulikkus koos hüperaktiivsuse-impulsiivsuse ilmingutega
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kõige tüüpilisemad tunnused
 • Puudulik tähelepanu detailidele.
 • Ettevaatamatud vead koolis, tööl või muudes tegevustes.
 • Tähelepanu säilitamise raskused ülesannete täitmisel, loengute, vestluste või pikema teksti lugemise ajal.
 • Mulje, et inimene ei kuula, kui temaga otse räägitakse või kui ta unistab või mõtleb millelegi muule.
 • Raskused koolis tegevuste ja ülesannete planeerimisel, läbiviimisel ja korraldamisel.
 • Raskused ähtaegadest kinnipidamisel.
 • Unustamine igapäevatoimingutes, sage asjade kaotamine (näiteks koolitarbed, pliiatsid, raamatud, tööriistad, rahakotid, võtmed, dokumendid, prillid, mobiiltelefonid jne.).
 • Tähelepanu segavad kõrvalised stiimulid või mõtted, mis ei ole käsil oleva ülesandega seotud.
 • Raskused istuda paigal ilma askeldamata või istmelt lahkumata olukordades, kus istumine on vajalik.
 • Raskused püsida pikka aega paigal, näiteks restoranis, koosolekutel.
 • Liigne jutukus.
 • Raskused oodata vestlustes, mängudes või tegevustes oma järjekorda.
 • Teiste vestluste või mängude katkestamine või nendesse sekkumine.
 • Teiste asjade kasutamine selleks luba küsimata või seda saamata.
 • Kalduvus tegutseda mõtlemata või riske ja tagajärgi arvesse võtmata (nt käitumine, mis võib põhjustada kehavigastusi; impulsiivsed otsused; hooletu juhtimine).
ATH puhul peaks tähelepanupuudulikkus ja/või hüperaktiivsus-impulsiivsus ühe või teise variatsiooniga avalduma erinevates, vähemalt kahes või kolmes olukorras või tingimustes, näiteks koolis, kodus, tööl, sõprade ja sugulastega suheldes. . Kogu arenguperioodi vältel, aga ka täiskasvanueas võivad eri tüüpi ATH ilmingud ja olemus oluliselt erineda ja muutuda, eelkõige häirega kohanemise ja käitumist kompenseerivate oskuste omandamise tõttu. Siiski geneetiliste, bioloogiliste ja psühhosotsiaalsete tegurite ühendmõjul enamusel (kuni 90%) ATH-ga lastest ka täiskasvanueas probleeme tähelepanu ja/või hüperaktiivsuse-impulsiivsusega. ATH on seotud oluliste õppimis- ja puudega seotud raskustega ning kõrgenenud riskiga kaasuvatele vaimsetele ja füüsilistele haigustele ning ka ettearvamatust käitmisest tingitud  suremusele (õnnetusjuhtumid). Seetõttu on oluline ATH tunnuste varajane märkamine, adekvaatne põhjalik kliiniline hindamine ja ravi.
ATH diagnoosimiseks hindab psühhiaater esinevate käitumishärierete vastavust rahvusvahelisele haiguste klassifikatsioonis toodud kriteeriumidele saades selleks sisendit erineatest allikatest s.h. pereliikmed, lähedased inimesed, koolitöötajad, psühholoogid. Objektiivsema hinnangu saamiseks on soovitatav läbida QB-test ja/või DIVA test.
ATH diagnoosimine täiskasvanueas on sageli keeruline, sest tähelepanu ja hüperaktiivsuse-impulsiivsuse probleemide tõendid lapseeas esinemise kohta on ununenud või ei registreeritud nende olemasolu lapsepõlves korralikult. Lisaks on vähenenud keskendumisvõime ja hüperaktiivsus ka paljude teiste vaimse tervise probleemide, sealhulgas bipolaarse häire, depressiooni, ärevushäirete ja sõltuvus ja mõnuainete kuritarvitamise või sõltuvuse puhul esinevad sümptomid. Seetõttu on psühhiaater kohustatud täiskasvanueas ATH tuvastamisel välistama muud võimalikud tähelepanu ja hüperaktiivsus-impulsiivsuse probleemide põhjused. Vale diagnoosi korral võib ATH raviks määratud psühhostimulantide väljakirjutamine haigusseisundit oluliselt halvendada.
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire teraapia on suunatud eelkõige enesekontrolli ja sotsiaalse suhtlemise oskuste omandamisele ning kohanemismehhanismide täiustamisele, et vähendada tähelepanupuududse, hüperaktiivsuse ja impulsiivsuse ilminguid. Selleks kasutatakse erinevaid ja eelistatult multimodaalseid lähenemisi (lapsevanemate koolitus, käitumise muutmine, kognitiiv-käitumisteraapia ja psühhosotsiaalne sekkumine), kaasates vastavaid spetsialiste. ATH medikamentoosset ravi psühhostimulantidega (näiteks metüülfenidaat, deksamfetamiin) määravad psühhiaatrid rangelt vastavalt individuaalsetele näidustustele.
Psühhiaatri vastuvõtt: kui teil on vaja psühhiaatriga konsulteerida või saada psühhiaatrilist abi aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) korral, siis valige soovitud spetsialist ja broneerige aeg. Konsultatsiooni käigus aitab meie psühhiaater vaimse tervise probleemist aru saada ja leida võimalusi sobivaks lahenduseks. Broneeri aeg siin
Dr. Eduard Maron Psühhiaater Tartu Ülikooli psühhofarmakoloogia professor, Londoni Imperial College’i külalisprofessor Rohkem kui 20 -aastane kliiniline kogemus (sh. meeleolu-, ärevushäirete, ATH valdkonnas), neist 5 Ühendkuningriigis. Rohkem kui 70 teaduspublikatsiooni autor