Relvaloa taotlemine

Relvaloa taotlemine

Mida tuleb relvaloa taotlemiseks teha?

Relvaloa taotlemine – esimese asjana on soovitatav ja kasulik esmakordsel relvaloa taotlemisel selgeks teha õppematerjalid, ennekõike relvaseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/13166920#para41), samuti karistusseadustiku (relva käitlemisega seotud kriminaalvastutus, vajalik kaitse, äärmine vajadus) või läbima relvaloa saamiseks spetsiaalse koolituse, mille viib läbi näiteks Taktikalise Laskmise Keskus (https://tlk.ee/) või Lasketiiru Tondi (https://relvex.ee/), kus eksami edukaks sooritamiseks vajalikud materjalid täpsemalt lahti seletatakse. Kursusel on lisaks teoreetilistele loengutele ka praktiline osa, sealhulgas relvade käsitsemise ja laskmise koolitus. Neid praktilisi oskusi (oskus kontrollida relva ohutust, relva õigesti käsitseda ja sihtmärki tabada) hinnatakse eksami raames ja kui mõni laskekatse osa jääb sooritamata, tuleb seda korrata. jällegi arvestades teooriaeksami sooritamise kuupäeva. Samuti tuleb esmakordsel relva soetamisloa taotlemisel läbida esmaabikursus. Esmaabikoolituse peab läbima vähemalt 16 tundi kvalifitseeritud tervishoiutöötaja, kellel on vastava kursuse õpetamise sertifikaat.

Järgmise sammuna tuleb läbida arstlik läbivaatus perearsti juures ja vaimse tervise hindamine psühhiaatri juures. Perearsti ja psühhiaatri läbivaatus on vajalik nii esmase relvaloa taotlemisel kui ka relvaloa uuendamisel. Aja kokkuhoiu mõttes on parem enne perearsti juurde minekut teha ära enesetunde psühhiaatriline hindamine, sest ilma psühhiaatri arvamuseta ei saa perearst relvaloa taotlemiseks tõendit väljastada.

Dokumental kliinik võimaldab psühhiaatrilist vaimse tervise hindamist teha videokõne teel. Kõik, mida vajate, on nutiseade või arvuti (sülearvuti), millel on interneti ühendus, kaamera ja mikrofon. Videovastuvõtul peab käepärast olema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Meie psühhiaater hindab teie vaimset seisundit videointervjuu käigus ja teie Digiloo terviseandmete põhjal. Hindamise läbimist kinnitav tõend laetakse üles Digilugu keskkonda ja kohe pärast hindamist tehakse kättesaadavaks perearstile, kes väljastab loa saamiseks vajaliku tervisetõendi.

Oluline on teada, et kui teil on vaimse tervise häireid, mis võivad ohustada teie enda või teiste tervist või turvalisust, näiteks raske psüühikahäire või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamisest põhjustatud psüühika- või käitumishäire (sh. alkohol), siis relvataotluse esitamise kinnitust ei väljastata.

Kui perearsti tõend on saadud, tuleb see, nagu ka muud vajalikud dokumendid, koos relvaloa taotlusega esitada politseile kolme kuu jooksul, enne perearsti tõendi kehtivusaja lõppu. Pärast avalduse esitamist lepib politseinik kokku eksami toimumise aja ja koha. Täpsemat infot relvaostu loa taotlemise või relvaloa uuendamise tingimuste ja korra kohta leiab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt (https://www.politsei.ee/et/juhend/relvaluba-fueuesilisele-isikule/relvaluba)

Psühhiaatri vastuvõtt: kui vajad relvaloa taotlemiseks psühhiaatri hinnangut, broneeri aeg siit

Dr. Eduard Maron Psühhiaater Tartu Ülikooli psühhofarmakoloogia professor, Londoni Imperial College’i külalisprofessor Rohkem kui 20 -aastane kliiniline kogemus (sh. meeleolu-, ärevushäirete, ATH valdkonnas), neist 5 Ühendkuningriigis. Rohkem kui 70 teaduspublikatsiooni autor